Grapes
 

Recipe photo

ไอศกรีมองุ่นสดแช่แข็ง

ประเภทของอาหาร: ของหวาน     สถานที่: ปรุงที่บ้าน     ปริมาณที่ได้: ไอศกรีมน้ำผลไม้พร้อมองุ่นสด 4 หรือ 8 แท่ง ี่

พิมพ์หน้านี้

ส่วนผสม:

องุ่นแคลิฟอร์เนียไร้เมล็ดสีดำ เขียว หรือแดง
4 ½  ถ้วยตวง
น้ำตาลทรายละเอียด 2 ช้อนชา
สีผสมอาหาร (ตามที่ต้องการ)
องุ่นแคลิฟอร์เนียไร้เมล็ดสีดำ เขียว หรือแดง
ผ่าครึ่งลูก 2 ถ้วยตวง (เพิ่มเติม)

ข้อแนะนำ:

เพื่อสร้างความหลากหลาย: การทำเนื้อไอศกรีม
แท่งให้เป็นแบ่งเป็นชั้นของน้ำองุ่นแต่ละสี โดยใช้
องุ่นที่มีสีแตกต่างกันอย่างน้อย 2 สี โดยนำน้ำองุ่น
สีแรกเทใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณครึ่งหนึ่ง
ของแม่พิมพ์แล้วนำไปแช่แข็ง หลังจากส่วนแรก
แข็งตัวดีแล้ว ก็นำน้ำองุ่นอีกสีหนึ่งเทใส่แม่พิมพ์
ส่วนที่เหลือ และนำไปแช่แข็ง

ข้อมูลทางโภชนาการ:

พลังงาน 136 แคลอรี,  โปรตีน 1 กรัม, ไขมัน 1 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 34 กรัม, คลอเรสเตอรอล
0 มิลลิกรัม ใยอาหาร 2 กรัม, โซเดียม 4 มิลลิกรัม

วิธีทำ:

ปั่นองุ่นเมล็ดสีดำ เขียว หรือแดง จนที่เป็นเนื้อ
เดียวกัน

กรองน้ำองุ่นผ่านตะแกรงลงในชามผสมใช้พาย
พลาสติกกดเศษองุ่นลงให้น้ำองุ่นไหลลงจนแห้ง
สนิท นำกากองุ่นที่เหลือไปทิ้งและช้อนฟอง
อากาศด้านบนออก

เติมน้ำตาลทรายลงไป แล้วคนจนน้ำตาลทราย
ละลาย หยดสีผสมอาหาร ลงไปตามต้องการ

การทำไอศกรีมแท่ง - เทน้ำองุ่นที่ผสมเสร็จแล้วใส่
่แม่พิมพ์หรือถ้วยกระดาษ ขนาด 5 ออนซ์ ช้อนฟองอากาศที่ลอยอยู่ด้านบนออกให้หมด
ในกรณีที่ท่านใช้ถ้วยกระดาษ หลังจากที่เทน้ำองุ่นใส่ถ้วยและช้อนฟองอากาศที่ลอยอยู่ออกแล้ว
ให้ใช้แผ่นฟอยล์ปิดที่ปากถ้วย แล้วนำแท่งไม้ไอศกรีมเสียบตรงกลางแผ่นฟอยล์ หากท่านต้องการเติมองุ่นสดเข้าไปในแท่งไอศกรีม ให้นำผลองุ่นที่ผ่าครึ่งแล้วใส่ลงไปถ้วย ประมาณ 1/4 ถ้วย แล้วค่อยเทน้ำองุ่นที่ผสมเสร็จแล้วลงในถ้วย โดยช้อนฟองอากาศที่ลอยอยู่ออกให้หมด  จากนั้นนำไปแช่แข็ง เมื่อรับประทานให้แกะแผ่นฟอยล์ ออก แล้วดึงแท่งไอศกรีมออกจากแม่พิมพ์ หรือถ้วย